HSV Heksenberg

Copyright HSV Heksenberg 2016

Vergunning 2020

Ingezonden fotosWijziging huishoudelijk reglement.

Het bestuur heeft besloten het huishoudelijk reglement dat voor de laatste keer in 1984 is gewijzigd opnieuw te herzien.


Klik hier om het huishoudelijk reglement te down loadenLeden stop 2019


Wegens het maximale uit schrijven van jaarkaarten, is de verkoop van jaarkaarten met ingang van jongst leden gestopt.


Er mag wel nog gevist worden met een een dagkaart.Nieuwtjes

Dag kaarten verkrijgbaar

Voor dag kaarten kunt ook terecht bij

Monseigneur Hanssenstraat 17

6414 CC HEERLEN

Bijvoer project 2016/19

Zoals de meeste van u wel weten, is de bezetting van vis in onze vijver best wel aan de hoge kant. Nu hebben wij hier voor gekozen , om zo de leden niet voor niets te laten komen vissen. Per slot van rekening komt men toch om vis te vangen.

Nu is het natuurlijk aanbod van voeding in onze vijver te weinig om al die vissen in goede conditie te houden. Wij hebben dan ook doen besluiten om aan het bijvoer project wat door sport visserij Nederland word geregistreerd deel te nemen.

Vanaf Mei zullen wij dan ook regelmatig met korrels gaan bij voeren om de vis gezonder en steviger de winter te laten door komen.

Onderzoek Carp Care 2019

2019

400 Kg  spec Karp uitgezet

Tot op het moment van bezoek is er sterfte van + - 6 vissen.

In vergelijking met vorig jaar is dit vergelijkbaar.

De waterwaarden heb ik bekeken en ik ben tot de volgende conclusie gekomen:

KH 6 dit is normaal en goed, acceptabel is tussen de 5 en de 8

GH 9 dit is normaal en goed, acceptabel is tussen de 6 en de 12

PH 7,5 dit is normaal en goed, waarden moet tussen de 7 en de 8 zijn

Ammoniak 0 zeer goed

Nitrate 0 zeer goed

Nitrite 0 zeer goed


Het water is perfect in balans, dit geeft een goede buffer op het moment dat het water een terugslag

krijgt.

In vergelijking met vorig jaar zijn de waterwaarden wel nog verder verbeterd. Ook het ammoniak en

nitriet en nitraat zijn uit het water dit is zeer positief.

Het water is voorzien van een Airlift systeem wat een goede beluchting en circulatie in het water geeft,

daarnaast is er een goede filtering over het grondwater met continu doorstroming.

Let op!! De hardheid van het water is goed. Geen stoffen zoals krijt toevoegen zonder overleg.

Let op!! Indien er gekrijt gaat worden is het van belang het water van veel zuurstof te voorzien. Kalk

ontneemt tijdelijk het zuurstof uit het water, daarom is mijn advies dit met een lage water temperatuur

te doen op het moment dat de vissen minder zuurstof verbruiken. Bij voorkeur in Februari of Maart.

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van het product KH en GH plus. Dit is het hele jaar inzetbaar

en ontneemt geen zuurstof aan het water.Zuurgraad Carbonaathardheid


KH waarde

De carbonaathardheid of KH waarde, is een belangrijke pijler in het vijvermilieu. De KH-waarde wordt

wel tijdelijke hardheid genoemd. Ook wordt wel gesproken van het zuurbindende vermogen.

Carbonaat ontstaat door binding van vrij koolzuur (CO2) aan calcium en of magnesium. Het vormt

daarmee een koolzuur (CO2)-bron voor waterplanten en algen. Wanneer het milieu (micro-organismen)

voldoende CO2 vrijgeeft om de behoefte te dekken voor de plantengroei, zal de KH-waarde stabiel

blijven. Wanneer echter de behoefte van de planten aan CO2 hoger is dan het aanbod, zal de CO2-bron

uit het carbonaat worden aangesproken en daalt de KH-waarde. Een goede KH-waarde ligt tussen 6° en

10°dH.

GH waarde

De gezamenlijke hardheid van het water wordt bepaald door calcium en magnesium. Dit wordt de GH


waarde van het water genoemd en wordt uitgedrukt in Duitse hardheid graden (°dH). Een juiste GH-

waarde voor vijverwater ligt tussen 8° en 12° dH. Dit is om meerdere redenen van belang. De meeste


soorten vijverplanten groeien optimaal binnen deze waarden en verder is in dit middelharde water de

ontwikkeling en activiteit van de micro-organismen optimaal. Ook de zuurstofvoorziening is bij deze

waarden het beste gewaarborgd.

PH waarde

geeft aan hoe zuur water is. Zuur water heeft een pH van onder de 7. Basisch water heeft een pH

waarde van boven de 7. Inzicht in de pH-waarde van het vijverwater is van groot belang, omdat het ons

iets vertelt over het CO2-gehalte in het water. Vijverwater heeft doorgaans een pH van ruim boven de 7.

Als we de pH waarde willen meten, moeten we ook de KH-waarde weten, de carbonaathardheid.

Als beide waarden bekend zijn kunnen we vrij nauwkeurig het CO2-gehalte per liter water aflezen. Voor

een goede plantengroei is minimaal 5 mg CO2 per liter vijverwater nodig.

Bij een normale carbonaathardheid en voldoende CO2 zal de pH waarde van het vijverwater relatief laag

zijn. Bij een zelfde KH maar onvoldoende CO2 is de pH waarde relatief hoog. Nu is het CO2-gehalte

gedurende een etmaal niet constant, maar fluctueert onder invloed van dag en nacht, het zogenoemde

assimilatieproces. Onderwaterplanten nemen met behulp van licht CO2 op en geven zuurstof af. Het

CO2-gehalte vermindert naar mate de dag vordert. ’s Nachts is dit proces omgekeerd en nemen planten

zuurstof op en geven CO2 af.

Ammoniak, nitrite en nitraat zijn gelukkig niet aanwezig in het water. Dat betekend dat de bacterie

cultuur goed is en het voer dat door de vissers in het water wordt gegooid ook goed wordt afgebroken

en de ontlasting van de vissen ook goed wordt afgebroken.


Microscopisch onderzoek.

Er waren voldoende vissen aanwezig om een microscopisch onderzoek te doen naar parasieten.

Vis 1 : schub, Kieuwen vol worm, op de huid enkele witte stip. CEV test

Vis 2 : spiegel, Kieuwen enkele wormen, op de huid enkele trichodina en wormen.

Vis 3 : schub vorige uitzet, Kieuwen enkele wormen en witte stip, op de huid enkele trichodina.

Vis 4 : spiegel vorige uitzet, zowel op de huid als in de kieuwen enkele trichodina.

Trichodina, eencellige parasiet, is gevoelig voor vuil water en komt daarom sneller voor in buitenwater.

Klokdiertje, ook deze vaak aanwezig in buitenwater.

Chilodonella, wordt vaak in één adem genoemd met Trichodina, Costia en Witte Stip. Costia komt over

het algemeen zelden voor.

Kieuwworm, een gevaarlijke variant echter in zeer kleine maten aanwezig. Dit is wel zeer besmettelijk

maar gelukkig goed te behandelen doormiddel van voer.

Van al deze bovenstaande parasieten was geen enkele in de hoeveelheid aanwezig dat zorgt voor

direct gevaar of sterfte. De wormen kunnen we goed behandelen doormiddel van voer. De eencellige

parasieten zullen we doormiddel van een hogere weerstand op te bouwen bij de vis buiten de deur

moeten houden. Dit zit hem voornamelijk in goed voer met antistoffen voor bescherming tegen

parasieten.

Directe oplossing: De vissen voeren met een weerstand verhogende pellet. Deze pellet is speciaal

ontwikkeld om het immuun systeem van de karper te verhogen. O.a. om snel een nieuwe dikkere

slijmlaag op te bouwen zodat ze een beter pantser hebben tegen parasieten.

Uitslag CEV test.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de vissen op dit moment geen sporen van CEV met zich

meedragen en het virus niet actief is.

Helaas is er voor jullie op dit moment nog geen mogelijkheid tot het ontsmetten van de spullen van de

vissers. Het is verstandig iedereen te vragen goed zijn spullen te drogen voordat deze elders worden

gebruikt om preventief proberen kruisbesmetting te voorkomen.

Verder handhaaf het gebruik van zout bij uitzet om de bacteriedruk van het huidige bestand naar

beneden te brengen zodat er onderwater minder stress wordt veroorzaakt.

Advies voor uitzet in de toekomst: Ik wil jullie echt als advies meegeven meer te voeren, blijf het

weerstand verhogende voer gebruiken, de vissen hebben hier duidelijk profijt van, dit is te zien aan de

slijmproductie op de huid en zeker aan de kleine wondjes welke makkelijker genezen na uitzet.

Jan Vriezema.


Jan: jij was van onze meest bekende visser , maar ook vrijwilliger van de HSV Heksenberg.

Samen met het oude bestuur (zoals wij jullie noemde) heb jij onze visverenging 45 jaar lang een warm hart toe gedragen.

De inzet zoals jij die bij onze vereniging ten toon stelde was een voorbeeld voor menig verenging persoon heden ten dage.

Jij kreeg het zelfs voor elkaar om je familie bij onze visclub te krijgen.


Je zoon Ron intrigeerde jij als wedstrijd visser bij jeugd.

Mooi toch, met je zoon gaan oefenen zodat jij ook weer aan het water was.


Samen met je vrouw Fienie de kantine runnen. Weer een reden om aan het water te zijn.


Dan de jeugd begeleiden, iets wat jij als een van de beste onder de knie had. Dus oefenen met jeugd betekende, weer aan het water. Maar ook voor dag en dauw opstaan om de jeugd naar het NK waar ook in Nederland te gaan.

Ergens een grijs verleden (1976) nam jij het secretariaat over. Deze functie heb jij 100 % uit gevoerd.

Moesten er vergunning worden uit geschreven dan kon je altijd op de huisberg straat terecht. Mits jij niet aan het water was uiteraard,

Aan het water kon jij zo goed als iedereen bij naam. Prachtig hoe jij dat allemaal voor elkaar had.


En als men zoveel voor de gemeenschap betekent, dan mag daar ook wel waardering tegen over staan. Zo werd jij geëerd met zilveren speld van verdienste, uit gereikt door de voormalige hengelsportfederatie HCOM,


Dan 28 juni 2008. De dag waar jij nog heel veel over hebt gesproken. Je koninklijke onder scheiding.

Trots als een pauw heb jij onderscheiding ontvangen en tot heden gedragen.


Dan jou afscheid als bestuurslid in 2008:

Jij vond dat wij het nu wel zelf konden afhandelen. “Dat de jeugd het maar overneemt, jullie kunnen dat nu best zonder mij”, zei hij bij zijn afscheid. Trots als jij was, werd jij ook benoemd tot erelid van de vereniging

Maar in werkelijkheid ging jij voor in het geniep voor iets anders.


Samen met je vrouw Fienie genieten van de dagen die jullie mogen samen zijn. En zover ik weet is jullie dat ook gelukt.

________________________________________

Jan:    een man met een blik op een perfecte Organisatie,

Een man die met de nodige rust alles aan kon

Een man die zodra een fluit klonk ( aanvang wedstrijd) onze Jan niet meer was en lekker in de stress raakte

Een man en goede vriend die wij zullen gaan missen

Een familie man, welke familie wij dan ook willen bedanken en veel sterkte mogen toe wensen de aan komende tijd


Jan.

Jouw dobber is langzaam onder gegaan en zal helaas niet meer boven komen.

Het ga je goed.

In memoriam

Binnenkort zal Sportvisserij Nederland beginnen met het produceren van de VISpassen voor 2020.

Het is een wettelijke vereiste dat de gegevens op uw VISpas kloppen.

Uiteraard is het ook voor het ontvangen van post noodzakelijk dat het juiste adres is doorgegeven.

Controleert u daarom a.u.b. of op uw huidige VISpas uw gegevens correct staan vermeld.

Mocht er iets niet meer kloppen, dan kunt u een wijziging doorgeven via uw hengelsportvereniging,

maar u kunt ook zelf uw gegevens rechtstreeks beheren met een mijnsportvisserij account.


https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/contact/mijnsportvisserij.html


Wanneer u lid bent bij meerdere verenigingen, kunt u er met een mijnsportvisserij account voor zorgen dat

uw gegevens bij alle verenigingen correct en identiek zijn. Ook kunt u dan al uw VISpassen aan uw account koppelen.

Zo kunt u voorkomen dat de landelijke afdracht meermaals, via meerdere verenigingen, in rekening wordt gebracht.

 

Wanneer de gegevens op uw huidige VISpas(sen) correct zijn, dan is het niet nodig om actie te ondernemen.