Welkom bij
Hengelsport Vereniging Heksenberg

Januari 2024

HSV Heksenberg zoekt nieuwe secretaris

HSV Heksenberg bestaat in 2024 56 jaar. Op 31 december jl. telde de vereniging 320 leden. Het jongste lid is 7 jaar en het oudste lid is 83 jaar. Het Bestuur van de vereniging heeft tel in opdracht van de Algemene Ledenvergadering de aflopen jaren veel geïnvesteerd in het beheer van de visvijver en kantine, maar ook in relaties met leden, overkoepelende organen en de gemeente Heerlen. Er zijn mooie resultaten bereikt. Kortom, een vereniging van – door – en voor – de leden, waar de sfeer goed is en de betrokkenheid groot. We koesteren met elkaar wat we hebben! Samen zijn we sterk! Onlangs heeft de secretaris aangekondigd te willen stoppen met het secretariaatswerk per 1 januari 2025. De combinatie met zijn privé omstandigheden, zijn werk en het secretariaat maakt het niet langer mogelijk. De secretaris blijft voorlopig wel lid van het bestuur.

Wij zoeken kandidaten die bij voorkeur beschikken over bestuurlijke capaciteiten, maar ook goede contactuele en sociale vaardigheden hebben. De kandidaten hoeven niet persé lid te zijn van de vereniging maar affiniteit met de hengelsport wordt op prijs gesteld. Heeft u interesse? meldt u zich dan aan bij de voorzitter of de secretaris via email secretaris@hsvheksenberg.nl .

Januari 2024

Ledenvergadering 13 april 2024

De Algemene jaarvergadering vindt plaats op zaterdag 13 april vanaf 10 uur. Hiervoor kunnen de leden nog altijd vragen en/of ideeën indienen bij de leden van het bestuur of per email secretaris@hsvheksenberg.nl . Dit kan tot 1 maart as. Ook als u bestuurslid worden kunt u zich aanmelden bij de secretaris. Er zijn twee vacatures vacant.

Het bestuur maakt u er op attent dat voorstellen in de rondvraag gesteld niet als zodanig in behandeling kunnen worden genomen.

Januari 2024

Lidmaatschap verhoogd

Het lidmaatschap bij HSV Heksenberg bedraagt €55. Dit is aangepast na besluit van de algemene ledenvergadering 2023. Voor 60+ leden die een kleine korting genieten bedraagt het lidmaatschap €53,50. Ook andere lidmaatschapsvormen zijn aangepast.

AGENDA 2024:

  • 6 januari                  Afhalen VISpas 2024
  • 29 februari                  Laatste dag inzenden voorstellen ALV
  • 13 april                        Algemene Ledenvergadering
  • 27 april                        Koningsvissen voor de schooljeugd (onder voorbehoud)
  • 1 augustus tot 1 oktober Nachtvissen (onder voorbehoud besluit ALV, info volgt)
  • 5 / 12/ 19/ 26 augustus          Kanjervissen om de Jan Vriezematrofee
  • 14 december                Afhalen VISpas 2025

Waarom HSV Heksenberg?

De visvijver van Hengelsport vereniging Heksenberg is onder de lokale en regionale bezoekers bekend als een mooi stukje natuurschoon in een rustige stedelijke omgeving. Het gebied sluit direct aan bij de groenstructuurzone tussen het Caumerbeekdal en de Brunssummerheide.

De visvijver heeft een mooi visbestand. Jong en oud kan daarom een leuk visje vangen.
Ons clubgebouw “de Bunker” is er niet alleen voor de vissers daar, maar ook voor natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars en vooral voor de sociale contacten die hier ontstaan.

Kom rustig een keer langs en geniet van de mooie natuur onder het genot van een kopje koffie

icon01-free-img

Visbestand

Ons visvijver zit vol met een leuk en uniek visbestand van een klein voorntje tot steur en karper.

icon02-free-img

Gezelligheid

Wil je vissen in een leuke, gezellige omgeving met visvrienden om je heen? Dan ben je bij ons goed! Klik hier voor de mogelijkheden!

icon03-free-img

Wedstrijden

Regelmatig worden er wedstrijden gehouden waar je als lid mee aan kunt doen. Gezellig! Kijk daarom ook naar het wedstrijdschema