Welkom bij
Hengelsport Vereniging Heksenberg

12-05-2022

Algemene Ledenvergadering

Op 9 april heeft de algemene ledenvergadering van HSV Heksenberg plaatsgevonden. In deze vergadering werd een korte terugblik op de jaren 2020 en 2021. Immers door Corona konden in beide jaren geen ALV worden gehouden. Daarnaast is ook het financieel jaarverslag en de begroting doorgenomen. De aanwezige leden hadden op de ter inzage voorliggende stukken geen bezwaren. Hierdoor zijn het verslag en de begroting vastgesteld.
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Immers er hebben zich geen nieuwe kandidaten waardoor de aftredende en herkiesbare bestuursleden bij acclamatie kunnen blijven. Tot slot zijn de jubilarissen gehuldigd. Met terugwerkende kracht zijn ook de jubilarissen uit 2020 en 2021 in het zonnetje gezet.

12-05-2022

Statuten gaan gewijzigd worden in 2023

Per 1 juli 2021 is er een nieuwe wet Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (afgekort WBTR) van kracht. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Dat betekent dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn als er wat misgaat. Dat is door te beginnen met de statuten tegen het licht te houden. Laatstelijk zijn onze statuten in 1988 gewijzigd. Bijna 40 jaar oud zijn onze statuten.

Het zal de leden niet ontgaan zijn, maar ook bij Sportvisserij Nederland rommelt het. De een is het gevolg van de wijze waarop Sportvisserij Nederland is georganiseerd, de ander is het gevolg van de nieuwe WBTR-wet. De nieuwe statuten van Sportvisserij Nederland houden in dat iedereen die lid bij een HSV is, ook automatisch lid wordt van Sportvisserij Nederland. Het voordeel hiervan is dat een geroyeerd lid wegens ernstig  wangedrag ook bij andere HSV’en geen lid meer kan worden. Hoe een en ander uit komt te zien bij Sportvisserij Nederland kunt u terugvinden op hun website.

De wetgever heeft ons 5 jaar de tijd gegeven om binnen de vereniging en het bestuur orde op zake te stellen. Het bestuur wacht nog heel even met het vaststellen van de nieuwe statuten. En wel om reden dat het bestuur eerst wil zien hoe de nieuwe statuten van Sportvisserij Nederland definitief er uit komen te zien. Dat heeft het voordeel dat onze statuten beter kunnen aansluiten op dat van Sportvisserij Nederland. De secretaris is bezig met de wijzigingen in kaart te brengen. In de ledenvergadering van 2023 komt een voorstel van het bestuur.

De oude statuten staan nu ook op de website. Klik hier

adres Secretariaat gewijzigd:

Per 1 mei jl. is het secretariaat verhuisd. Het nieuwe adres is terug te vinden op de pagina-informatie. Het telefoonnummer dat ook op de Lijst van verenigingswateren staat, is komen te vervallen. Hiervoor zal binnenkort een nieuw nummer komen.

Waarom HSV Heksenberg?

De visvijver van Hengelsport vereniging Heksenberg is onder de lokale en regionale bezoekers bekend als een mooi stukje natuurschoon in een rustige stedelijke omgeving. Het gebied sluit direct aan bij de groenstructuurzone tussen het Caumerbeekdal en de Brunssummerheide.

De visvijver heeft een mooi visbestand. Jong en oud kan daarom een leuk visje vangen.
Ons clubgebouw “de Bunker” is er niet alleen voor de vissers daar, maar ook voor natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars en vooral voor de sociale contacten die hier ontstaan.

Kom rustig een keer langs en geniet van de mooie natuur onder het genot van een kopje koffie

icon01-free-img

Visbestand

Ons visvijver zit vol met een leuk en uniek visbestand van een klein voorntje tot steur en karper.

icon02-free-img

Gezelligheid

Wil je vissen in een leuke, gezellige omgeving met visvrienden om je heen? Dan ben je bij ons goed! Klik hier voor de mogelijkheden!

icon03-free-img

Wedstrijden

Regelmatig worden er wedstrijden gehouden waar je als lid mee aan kunt doen. Gezellig! Kijk daarom ook naar het wedstrijdschema