Home informatie foto & diversen wedstrijden
Hengelsport Vereniging Heksenberg

BIJ VOEREN


DAG KAARTEN


CARP CARE


Tot op het moment van bezoek is er sterfte van + - 6 vissen.

In vergelijking met vorig jaar is dit vergelijkbaar.

De waterwaarden heb ik bekeken en ik ben tot de volgende conclusie gekomen:

KH 6 dit is normaal en goed, acceptabel is tussen de 5 en de 8

GH 9 dit is normaal en goed, acceptabel is tussen de 6 en de 12

PH 7,5 dit is normaal en goed, waarden moet tussen de 7 en de 8 zijn

Ammoniak 0 zeer goed

Nitrate 0 zeer goed

Nitrite 0 zeer goed

Het water is perfect in balans, dit geeft een goede buffer op het moment dat het water een terugslag Krijgt

In vergelijking met vorig jaar zijn de waterwaarden wel nog verder verbeterd. Ook het ammoniak en nitriet en nitraat zijn uit het water dit is zeer positief.

Het water is voorzien van een Airlift systeem wat een goede beluchting en circulatie in het water geeft, daarnaast is er een goede filtering over het grondwater met continu doorstroming.

Let op!! De hardheid van het water is goed. Geen stoffen zoals krijt toevoegen zonder overleg.

Let op!! Indien er gekrijt gaat worden is het van belang het water van veel zuurstof te voorzien. Kalk

ontneemt tijdelijk het zuurstof uit het water, daarom is mijn advies dit met een lage water temperatuur

te doen op het moment dat de vissen minder zuurstof verbruiken. Bij voorkeur in Februari of Maart.

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van het product KH en GH plus. Dit is het hele jaar inzetbaar

en ontneemt geen zuurstof aan het water.

Zuurgraad Carbonaathardheid

KH waarde

De carbonaathardheid of KH waarde, is een belangrijke pijler in het vijvermilieu. De KH-waarde wordt wel tijdelijke hardheid genoemd. Ook wordt wel gesproken van het zuurbindende vermogen.

Carbonaat ontstaat door binding van vrij koolzuur (CO2) aan calcium en of magnesium. Het vormt daarmee een koolzuur (CO2)-bron voor waterplanten en algen. Wanneer het milieu (micro-organismen) voldoende CO2 vrijgeeft om de behoefte te dekken voor de plantengroei, zal de KH-waarde stabiel blijven. Wanneer echter de behoefte van de planten aan CO2 hoger is dan het aanbod, zal de CO2-bron uit het carbonaat worden aangesproken en daalt de KH-waarde. Een goede KH-waarde ligt tussen 6° en 10°dH.

GH waarde

De gezamenlijke hardheid van het water wordt bepaald door calcium en magnesium. Dit wordt de GH waarde van het water genoemd en wordt uitgedrukt in Duitse hardheid graden (°dH). Een juiste GH-waarde voor vijverwater ligt tussen 8° en 12° dH. Dit is om meerdere redenen van belang. De meeste soorten vijverplanten groeien optimaal binnen deze waarden en verder is in dit middelharde water de

ontwikkeling en activiteit van de micro-organismen optimaal. Ook de zuurstofvoorziening is bij deze

waarden het beste gewaarborgd.

PH waarde

geeft aan hoe zuur water is. Zuur water heeft een pH van onder de 7. Basisch water heeft een pH

waarde van boven de 7. Inzicht in de pH-waarde van het vijverwater is van groot belang, omdat het ons

iets vertelt over het CO2-gehalte in het water. Vijverwater heeft doorgaans een pH van ruim boven de 7.

Als we de pH waarde willen meten, moeten we ook de KH-waarde weten, de carbonaathardheid.

Als beide waarden bekend zijn kunnen we vrij nauwkeurig het CO2-gehalte per liter water aflezen. Voor

een goede plantengroei is minimaal 5 mg CO2 per liter vijverwater nodig.

Bij een normale carbonaathardheid en voldoende CO2 zal de pH waarde van het vijverwater relatief laag zijn. Bij een zelfde KH maar onvoldoende CO2 is de pH waarde relatief hoog. Nu is het CO2-gehalte gedurende een etmaal niet constant, maar fluctueert onder invloed van dag en nacht, het zogenoemde

assimilatieproces. Onderwaterplanten nemen met behulp van licht CO2 op en geven zuurstof af. Het CO2-gehalte vermindert naar mate de dag vordert. ’s Nachts is dit proces omgekeerd en nemen planten zuurstof op en geven CO2 af.

Ammoniak, nitrite en nitraat zijn gelukkig niet aanwezig in het water. Dat betekend dat de bacterie cultuur goed is en het voer dat door de vissers in het water wordt gegooid ook goed wordt afgebroken en de ontlasting van de vissen ook goed wordt afgebroken.

Microscopisch onderzoek.

Er waren voldoende vissen aanwezig om een microscopisch onderzoek te doen naar parasieten.

Vis 1 : schub, Kieuwen vol worm, op de huid enkele witte stip. CEV test

Vis 2 : spiegel, Kieuwen enkele wormen, op de huid enkele trichodina en wormen.

Vis 3 : schub vorige uitzet, Kieuwen enkele wormen en witte stip, op de huid enkele trichodina.

Vis 4 : spiegel vorige uitzet, zowel op de huid als in de kieuwen enkele trichodina.

Trichodina, eencellige parasiet, is gevoelig voor vuil water en komt daarom sneller voor in buitenwater.

Klokdiertje, ook deze vaak aanwezig in buitenwater.

Chilodonella, wordt vaak in één adem genoemd met Trichodina, Costia en Witte Stip. Costia komt over het algemeen zelden voor.

Kieuwworm, een gevaarlijke variant echter in zeer kleine maten aanwezig. Dit is wel zeer besmettelijk maar gelukkig goed te behandelen doormiddel van voer.

Van al deze bovenstaande parasieten was geen enkele in de hoeveelheid aanwezig dat zorgt voor direct gevaar of sterfte. De wormen kunnen we goed behandelen doormiddel van voer. De eencellige parasieten zullen we doormiddel van een hogere weerstand op te bouwen bij de vis buiten de deur moeten houden. Dit zit hem voornamelijk in goed voer met antistoffen voor bescherming tegen parasieten.

Directe oplossing: De vissen voeren met een weerstand verhogende pellet. Deze pellet is speciaal ontwikkeld om het immuun systeem van de karper te verhogen. O.a. om snel een nieuwe dikkere slijmlaag op te bouwen zodat ze een beter pantser hebben tegen parasieten.

Uitslag CEV test.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de vissen op dit moment geen sporen van CEV met zich meedragen en het virus niet actief is.

Helaas is er voor jullie op dit moment nog geen mogelijkheid tot het ontsmetten van de spullen van de vissers. Het is verstandig iedereen te vragen goed zijn spullen te drogen voordat deze elders worden gebruikt om preventief proberen kruisbesmetting te voorkomen.

Verder handhaaf het gebruik van zout bij uitzet om de bacteriedruk van het huidige bestand naarbeneden te brengen zodat er onderwater minder stress wordt veroorzaakt.

Advies voor uitzet in de toekomst: Ik wil jullie echt als advies meegeven meer te voeren, blijf het weerstand verhogende voer gebruiken, de vissen hebben hier duidelijk profijt van, dit is te zien aan de slijmproductie op de huid en zeker aan de kleine wondjes welke makkelijker genezen na uitzet.

Het natuurlijk aanbod van voedsel in onze vijver is te weinig om al onze vissen in goede conditie te houden. Wij hebben dan ook doen besluiten om aan het bijvoer project, wat door sport visserij Nederland word geregistreerd, deel te nemen.


Het gehele jaar door zullen wij dan ook regelmatig met korrels gaan bij voeren om de vis gezonder en steviger de winter te laten door komen.

Wijziging huishoudelijk reglement.

Het bestuur heeft besloten het huishoudelijk reglement dat voor de laatste keer in 1984 is gewijzigd opnieuw te herzien.

Klik hier om het huishoudelijk reglement te down loaden


Vanaf 1 mei weer verkrijgbaar

 U kunt  terecht bij

 “Tabak en gemak”.

 Deze is gelegen aan de

Mgr Hanssenstraat 17

6414 CC HEERLEN


NACHT VISSEN


Nacht vissen is verboden

Bij wijze van experiment en ter compensatie van het nachtvissen heeft het bestuur besloten de vis tijden aan te passen.

 De vereniging houdt nu de wettelijke tijden aan en dat betekent van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur naar zons ondergang.

Per 1 juli is de kantine geopend op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag telkens van 10 tot 13 uur. Maandag en vrijdag is de kantine gesloten. Vanwege de maatregelen rond COVID-19 is er slechts beperkt toegang tot de kantine. Volg daarom de instructie van de dienstdoende vrijwilliger op.


Dagkaarten voor het vissen op zondag zijn voorlopig alleen te krijgen in de kantine zelf. Voor het vissen op overige dagen kunt u ook terecht bij onze vaste verkooppunten (let op openingstijden). Zijn de kantine en verkooppunten gesloten dan kunt u geen dagkaarten kopen. Ga tijdig naar een van de verkooppunten en wacht daar niet mee tot het laatste moment.


Geen geldige schriftelijke toestemming (VISpas of dagkaart) is niet vissen!!!!


Meevistoestemmingen zijn aan onze vijver NIET geldig. Deze zijn alleen geldig voor viswateren genoemd in de lijst van Viswateren van Sportvisserij Nederland.


LAATSTE NIEUWS


CORONA UPDATE


CORONA UPDATE

01 juli 2020


Sinds de intrede van de maatregelen rondom de Corona-crisis is het aantal leden explosief gegroeid waardoor ons maximum aantal leden snel is bereikt. Ongekende luxe zo vroeg in het seizoen, maar vanwege de beheersbaarheid heeft het bestuur besloten om per 1 juni 2020 een algehele ledenstop voor de rest van het seizoen in te stellen.

Jan Vriezema Trofee verplaats naar augustus 2021

Ook deze competitie ontkomt niet aan het Corona gebeuren,en zal ook een jaartje op geschoven worden tot augustus 2021

VISPAS EN CONTROLE


Controle van de juiste vispas en vergunning van de H.S.V Heksenberg worden uitgevoerd door de Heren

T. Greveling en P.Langois


Ook kan ieder bestuurslid u vragen om de juiste documenten te tonen.

Bovenstaande zijn dan ook in het bezit van een controlepas of bestuurspas van de H.S.V Heksenberg