Bijvoeren

Het natuurlijk aanbod van voedsel in onze vijver is te weinig om al onze vissen in goede conditie te houden. Wij hebben dan ook doen besluiten om aan het bijvoer project, wat door sport visserij Nederland word geregistreerd, deel te nemen.

Het gehele jaar door zullen wij dan ook regelmatig met korrels gaan bij voeren om de vis gezonder en steviger de winter te laten door komen.