Vispas & Controle

Controle van de juiste vispas en vergunning van de H.S.V Heksenberg worden uitgevoerd door de Heren

T. Greveling en P.Langois

Ook kan ieder bestuurslid u vragen om de juiste documenten te tonen.

Bovenstaande zijn dan ook in het bezit van een controlepas of bestuurspas van de H.S.V Heksenberg