RESULTATEN VISSERIJKUNDIG ONDERZOEK

Op 10 december heeft Sportvisserij Nederland in opdracht van HSV Heksenberg een visserijkundig onderzoek uitgevoerd op onze vijver. Het bestuur vroeg dit onderzoek aan om enerzijds de ontwikkeling van de visstand te volgen maar anderzijds om inzicht te krijgen in het bestand aan oudere vissen zoals de karper en kruiskarper. De vijver is nu circa 40 jaar oud (gerenoveerd in 1979/1981) en in 2009 is de laatste keer geweest dat er een dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend en het gehele rapport in te zien.

Samenvatting van de resultaten

Tijdens het visstandonderzoek zijn 12 vissoorten en een kruising gevangen. De soortendiversiteit is daarmee iet hoger dan normaal. In totaal zijn 465 vissen gevangen, met een gewicht van 571 kilo. De visstand bestaat qua aantallen voornamelijk uit baars, brasem en karper. Qua gewicht is de volgorde karper (52%, door het hoge individuele gewicht), gevolgd door brasem (28%). Kruiskarper heeft een aandeel in de biomassa van 12%. De eurytope soorten (soorten zonder een voorkeur voor waterplanten of stroming) hebben hierdoor een hoog aandeel in de biomassa. Plantenminnende soorten zijn nauwelijks aangetroffen hen het aandeel in de biomassa is ook gering. Naast de gevangen hoeveelheid vis, is een hoeveelheid vis aanwezig in de paaibaai. Naar schatting betreft dit 500 kilo voornamelijk blankvoorn. De paaibaai heeft hiermee zijn waarde voor de visvijver wel bewezen.

In februari en maart 2021 is een vrij omvangrijke vissterfte geweest. De vereniging heeft besloten om in het voorjaar van 2021 kruiskarpers uit te zetten. Knelpunten ten aanzien van oevererosie zijn verholpen. In de zomer van 2021 zal Sportvisserij Nederland een uitgebreide milieu inventarisatie uitvoeren, waarbij de met name naar de zuurstofhuishouding bij de bodem wordt gekeken.