Informatie

Dagkaarten

Dagkaarten (beperkt aantal!) voor het vissen op zondag zijn voorlopig alleen te krijgen in de kantine. Dagkaarten voor het vissen op overige dagen kunt u kopen bij onze vaste verkooppunten (let op de openingstijden). Zijn de kantine en verkooppunten gesloten dan kunt u geen dagkaarten kopen. Ga daarom tijdig naar een van de verkooppunten en wacht daar niet mee tot het laatste moment. Dagkaarten zijn vekrijgbaar bij Tabak & Gemak Heksenberg, Hengelsport Heijnens en John Backers Hengelsport

 • Dagkaart Senior bedraagt €7,50
 • Dagkaart Junior bedraagt €3,-

Kantine

ZOMERPERIODE:
Van 1 april tot 31 oktober:

 • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur
 • Dinsdag gesloten
 • Zaterdag en Zondag van 10.00 tot 13.00 uur

WINTERPERIODE:
Van 1 november tot 31 maart:

 • Woensdag, Zaterdag en Zondag van 10.00 tot 13.00 uur
 • Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag gesloten

De kantinebeheerder is tijdens openingstijden te bereiken onder het telefoonnummer: +31 (0)618822469

Vispas en Abonnementen

 • Voor leden incl. Vispas bedraagt het jaarlijkse bedrag €55,-
 • Voor leden van 60+ incl. vispas bedraagt het jaarlijkse bedrag van €53,50
 • Voor jeugd leden t/m 13 jaar* bedraagt het jaarlijkse bedrag €17,-
 • Voor jeugd vispas t/m 13 jaar** bedraagt het jaarlijkse bedrag €24,-
 • Inschrijfgeld voor een nieuw Senior lid bedraagt €10,-
 • Inschrijfgeld voor een nieuw Junior lid bedraagt €2,50
 • Abonnement op “Het Visblad” bedraagt per jaar €9,-
Het lidmaatschap van de Hengelsportvereniging Heksenberg kent ook algemene voorwaarden. Deze zijn benoemd in de Statuten (notarieel 7 dec 1988) en het Huishoudelijk reglement (ALV 13 april 2019). Daarnaast verklaart de vereniging de algemene voorwaarden, de wettelijke regels en de gedragsbepalingen genoemd in de Landelijke lijst van Viswateren eveneens van toepassing. Door inschrijving en/of verlenging van het lidmaatschap verklaart het lid hiermee akkoord te gaan.
 

* 1 hengel vissen
** 2 hengels vissen

Vereniging Informatie

HSV Heksenberg is op 15 juni 1968 opgericht en koninklijk goedgekeurd op 27 november 1968 onder nummer 67137.

 • De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg vestiging Maastricht onder nummer 40186574.
 • De vereniging is aangesloten bij Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland.
 • De visstand en vijverbeheer van Hengelsport Vereniging Heksenberg is hier te vinden.
 • Rekeningnummer:  NL86 RABO 0122482832
 • Verenigingsgebouw “de Bunker” is gevestigd aan de Bruinkoolweg 1, 6414BG Heerlen     
 • Telefoonnummer: +31 (0)618822469

Het secretariaat is op afspraak te bezoeken op Kamperstraat 1, 6373 BP Landgraaf.

HSV Heksenberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.